۱۳۹۱ شهریور ۷, سه‌شنبه

(ایرانی باغیرت، اتحاد اتحاد)چهار شنبه و پنجشنبه فریاد بزن، هر چی دلت میخواد بگو فقط فریاد بزن

چهارشنبه و پنجشنبه فریاد بزن، هر چی دلت میخواد بگو فقط فریاد بزن.
عده ای از دوستان به گفتن الله اکبر اعتراض دارند. مشکلی نیست شعار دیگری را فریاد بزنند. مثلا مرگ بر دیکتاتور. مهم فریاد زدن و گفتن هر چیزیست که اعتراض تو را نشان دهد. مهم فریاد اعتراض است که باید تهران را در شبانگاه چهارشنبه و پنجشنبه بلرزاند.
خواهش میکنم دوستانی که به شعار الله اکبر معترضند یک شعار دیگر پیدا کنند اما فریادشان را بر سر دیکتاتوری مذهبی برسانند.
و به دوستانی که میخواهند الله اکبر بگویند نیز یک پیشنهاد دارم. به فریاد اعتراض دوستانی که به شعار الله اکبر معترضند احترام بگذارند و اگر در توانشان هست با این دوستان و شعارهایشان در شبهای چهارشنبه و پنجشنبه هماوا شوند و شعار این دسته از دوستان را در کنار الله اکبرشان بکار ببرند.
هدف اتحاد است. فقط اتحاد....
ایرانی با غیرت...... اتحاد اتحاد