۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

برنامه ریزی دقیق شورای هماهنگی برای اعتراضاتی همچون دریاچه ارومیه چیست؟

مدیریت بحران و هماهنگی عناصر در پیش برد یک هدف باید سه اصل را رعایت کند. این سه اصل عبارتند از برنامه ریزی، سرعت و دقت. متاسفانه شورای هماهنگی راه سبز امید در مسئله دریاچه ارومیه نشان داد که هنوز برنامه ای برای موارد خاص مانند دریاچه ارومیه نداشته. و یا شاید قصد ندارد برنامه ای داشته باشد.
مسئله دریاچه ارومیه یک چاقوی دو لبه است از یک طرف در صورت اینکه جنبش سبز درست عمل نماید می تواند بخش بزرگی از اقوام را جذب این جنبش نماید و در صورت برخورد ناصحیح و عدم دقت و سرعت در عکس العمل می تواند باعث دور شدن اقوام ایرانی از جنبش سبز باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر