۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

یک واقعیت تلخ: عده ای در جنبش سبز نمیخواهند اتحاد در میان تفکرات متفاوت باشد.

یک واقعیت تلخ مدتی است که ذهن مرا به خود مشغول کرده و آن جلوگیری از انسجام و اتحاد افراد در جنبش سبز است. داستان از این قرار است که مدتی پیش یکی از دوستان در مورد موضوعی با من صحبت کرد که بسیار متعجب شدم.
وی می گفت که طرحی را آماده نموده بود و آنرا به یکی از افراد مرتبط با شورای هماهنگی راه سبزامید ارایه داد. وی در این طرح ساختاری را معرفی کرده بود تا بویسله آن بتوان جنبش سبز را با افکار مختلف در تمام سطوح گرد هم جمع کرد و برآیند این نظرات مختلف را به یک اتفاق نظر رساند.
وی ادامه می دهد که بعد از ارایه طرح به این فرد ارتباطش با این فرد قطع می شود و هر چه پیغام می فرستد و یا واسطه قرار میدهد که طرح چه شد و نظر شورای هماهنگی راه سبز امید چیست فرد مذکور حاضر به جواب دادن نمی شود و تا بدانجا پیش می رود که حتی جواب وی را هم نمیدهد.
من بعد از شنیدن این ماجرا از دوستم درخواست کردم که اگر ممکن است طرح را به من بدهد تا مطالعه کنم. وقتی طرح ایشان را مطالعه نمودم تازه فهمیدم که چرا جنبش سبز به نتیجه نمی رسد. و چرا بهار کشورهای عربی رسید و ما هنوز در پاییز تفکراتمان مانده ایم.
قصد نداشتم چیزی از این مطلب را بازگو کنم فقط می توانم بگوییم که فرد طراح چنان جزییاتی را در طرح خود دیده بود که اگر این طرح با امکانات فعلی راه می افتاد تا کنون خیلی مسایل تغییر کرده بود حداقل شفافیت بیشتر می توانست به وجود بیاید.
امروز وقتی خبر مربوط به مجتبی واحدی در سایت جرس را خواندم و تکذیبیه آنرا در سایت سهام نیوز متوجه شدم که حدس من درست است. اگر مجتبی واحدی طرحی برای ساختار جنبش سبز نمی داد آنوقت مطمین باشید که این حرفها هم پیش نمی آمد.
این یک واقعیت تلخ است، عده ای در جنبش سبز نمیخواهند اتحاد در میان تفکرات متفاوت باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر