۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

خاتمی همانقدر مقصر است که باقی مردمی که در انتخابات شرکت کردند.

چه بیست میلیون نفردر انتخابات شرکت کنند چه چهل میلیون نفر شرکت کنند. چه خاتمی شرکت کرده باشد چه شرکت نکرده باشد نتیجه یکی است.
آن اینکه ایران به سمت یک جنگ ویران کننده پیش می رود. و دلیل این جنگ چیزی نیست جز اینکه دنیای غرب و آمریکا از اصلاح و تغییر بی خشونت حاکمیت حال با هر نامی که نامیده شود، نا امید شده اند. پس خودشان آستینها را بالا زده و به فکر چاره خواهند افتاد.
راستی چرا کسی نپرسیده که با اینهمه فشار اقتصادی و گرانی باز همین تعداد مردم نیز در انتخابات شرکت کرده اند. جواب ساده است. اینهایی که در انتخابات شرکت کرده اند همان انسانهایی هستند که هر روز به حکومت فحش می دهند و از وضع بد اقتصادی می نالند. اما توجیهشان برای شرکت در انتخابات این است که اگه ما شرکت نکینیم یارانه مان قطع میشود یا از دانشگاه اخراج می شویم، یا از کار بی کار میشویم. هر چند که خودشان خوب می دانند این حرفها واقعیت ندارد.
آمار هر چه باشد واقعیت این است که عده ای حتی شهامت شرکت نکردن در انتخابات را ندارند و خاتمی هم یکی از آنهاست. و این یعنی پایان اصلاح و تغییر از درون کشور و رسیدن به مرز یک جنگ ویران گر، چون دیگر نگاه دنیا به ایران، نگاه امیدوار کننده به مردم ایران نخواهد بود.
برای نوشتن این مطلب متاسفم، فقط همین.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر